top of page

AR-GE

Sürtünme tipi Sönümleyiciler:

Deprem esnasında yapıda oluşan enerjiyi ısı enerjisine dönüştürerek yapıdan uzaklaştıran ve yapı performansını kayda değer derecede arttıran deprem sönümleme sistemleridir.  AR-GE çalışmaları sonrası başarılı sonuçlara ulaşmıştır. (TÜBİTAK 1512 Projesidir)

Taban izolatörü:

Yapılarda taşıyıcı sistem içerisine yerleştirilen cihazlar deprem anında yapı ile zemin arasında izolasyon görevi görür. Deprem esnasında yapı salınımı artar, deprem enerjisi izolasyon sistemi tarafından sönümlenir. Yeni tür taban izolatörü sistemleri için AR-GE çalışmalarımız devam etmektedir (Patent beklenmektedir).

bottom of page