top of page

Dr.Recep SUK

Türkiye'de ve yurt dışında, konutlar, sanayi yapıları, oteller, alış veriş merkezleri gibi pek çok yapının hayata geçirilmesinde çeşitli pozisyonlarda görev almış olan Recep SUK, inşaat mühendisliği alanında Yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamasının ardından AR-GE ve bilimsel projeler üzerine yoğunlaşmıştır.

Deprem mühendisliği ve depreme dayanıklı yapılar üzerine çalışmalar yürüten Recep SUK'un deprem sönümleyici damperler ve taban izolatörleri üzerine çeşitli proje ve patent çalışmaları mevcuttur.

Dr. Recep SUK, Yenilikçi ve yerli üretimi destekleyen üniversite ve sanayi iş birliği odaklı çalışmalarına halen devam etmektedir.

bottom of page